Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi:
Tìm kiếm bằng Google để có kết quả chính xác hơn

   Game Chức năng   
    Sudoku Game Play 56 Bảng xếp hạng
Giới thiệu The objective of the game is to fill all the empty squares with the correct numbers - This release is a low score game.
Chơi Sudoku Game Play 56
Danh sách Game Online


Bảng xếp hạng
ke_co_doc
đã lập kỉ lục trong game Sudoku Game Play 56
Kỉ lục: 860
# Game thủ Điểm Bình luận Thời gian
1 ke_co_doc 860 Chậm quá! 02-24-10 11:58
2 giangnam45 658 05-07-10 13:40
3 admin 618 02-05-10 17:06
4 vungbiengioi 539 02-20-10 22:33
5 vungbiengioi 438 tệ quá 02-20-10 22:42
6 vungbiengioi 408 02-20-10 23:11
7 ke_co_doc 246 03-12-10 16:33
8 vungbiengioi 232 02-20-10 22:52
9 vungbiengioi 225 02-21-10 7:33

Game thủ đang chơi online (Tổng cộng: 1, Kỉ lục: 9)
Thành viên: 0 | Khách: 1 | Ẩn danh: 0