Bài thơ tình đặc biệt


Khi ta vĩnh viễn đắm say
Nào ai có muốn phút giây đổi lời
Em riêng chiếm lĩnh hồn tôi
Thuận đà hạnh phúc suốt đời được chăng
Cho dù sẵn bút nhà văn
Anh nào dám viết thành hàng được đâu
Chung quy mấy chữ đầu câu
"Giường" như giải được mối sầu cho anh


Anh chỉ muốn....Anh đi chẳng hẹn ngày về
Chỉ thề ai buộc, tóc thề ai chôn?
Muốn gì? Em muốn gì hơn?
Hôn hoàng nay lại hoàng hôn mai ngày
Môi khô, tóc liễu, thân gầy
Anh xa, em kẻ lông mày với ai?
Thơ không làm trọn một bài
Đàn không gượng gảy một vài khúc ngân
Ông tơ già lắm nên nhầm
Ai cho xum họp, ai làm chia phôi
Chả thà đừng kết duyên đôi
cho xum họp để rồi xa nhau
Tính năm tính tháng thêm rầu
Ấy hai con én ngang đầu bay bay

__________________
Tôi yêu trẻ con và thích cách tạo ra chúng