Bác nào có mẫu giấy chứng nhận học sinh giỏi loại to bằng nửa tờ giấy A4 thì cho tôi xin với, tôi đang rất cần. Xin cảm ơn nhiều