Tình hình là t đang cần sơ đồ con xe SH đẻ nghiên cứu,SH 150i càng tốt,bạn nào có sơ đồ mạch điện thì cho t xin nhé!cảm ơn trước 10 lần-sau đó thêm 10 lần nữa(Lập nhiều nich là ok ngay mà)