tình hình là quyển hướng dẫn sự dụng bị con kún nhà em nó ăn hết rùi,
mẹ em thì mù tịt về tiếng anh nên bảo mấy lần rồi vần quên cách sử dụng,
nhà bác nào có máy giặt loại đó thì làm ơn share cho em với,để đj in lại cho mẹ em xem,
thank mọi người