mọi người có ebook về phương pháp giải bài tạp toán cao cấp phần ma trận-định thức hoặc bài tập có lời giải thì share mình với, cuối tuần sau phải thi rồi
Cảm ơn trước nha