có bác nào cho em xin game ninja rua 2003 (mediafire nhe) em tìm mãi khong thấy ,chỉ thấy bản 2007 thôi chơi khó quá !!!!! minh cảm ơn trươc nha.