Hiện tại mình đang dùng phần mềm wifi hopper để dò sóng wifi
nhưng mình gặp một vấn đề là:

phần mềm ko tự động connect vô cái modem của mình
mỗi lần mở máy lên là phải vô wifi hopper mà connect

ai biết cách cho nó auto conect thì chỉ cho mình với

thanks