Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi:
Tìm kiếm bằng Google để có kết quả chính xác hơn
kết quả từ 1 tới 7 trên 7
  #1
 1. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần

  các bạn giúp mình mấy bài tập trắc nghiệm của Hóa lớp 11 nhé

  1/ Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là:
  a> C2H2n-1COOH (n>=2)
  b> CnH2n-3COOH (n>=2)
  c> CnH2nCOOH (n>=0)
  d> CnH2n+1COOH (n>=0)
  2/ Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
  a> Stiren
  b> Axetilen
  c> Toluen
  d> Propen
  3/ Cho 3,5g hợp chất đơn chất X(chứa C,H,O) tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư, thu được 10,8g AG. Công thức của X là:
  a> C3H5CHO
  b> CH3CHO
  c> C3H7CHO
  d> C2H5CHO
  4/ Benzen phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sao đây:
  a> O2, Cl2, đ HBr
  b> H2, dd KMnO4
  c> Dung dịch brom, H2, Cl2
  d> H2, Cl2, HNO3 (xt H2SO4 đặc)
  5/ Hidrocacbon nào là thành phần chính của khí thiên nhiên và khí dầu mỏ?
  a> Metan
  b> Butan
  c> Proban
  d> Etan
  6/ Chọn phát biểu sai:
  a> Dung dịch phenol trong nước làm quì tím hóa đỏ
  b> Phenol phản ứng với dung dd NaOH tạo thành muối tan
  c> Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước
  d> Ancol & phenol điều có thể tác dụng với Na sinh ra khí H2
  7/ Đốt cháy hoàn toàn m gam ! ancol no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu được 13,2g Cò và 8,1 g nước. Công thức của ancol trên là:
  a> C3H7OH
  b> C2H5OH
  c> CH3OH
  d> C4H9OH
  8/ Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng với: dd HBr, dd KMnO4 có đun nóng, dd Br2, H2 cou1x tác Ni và nhiệt độ?
  a> Etyclorua
  b> Hexen
  c> BenZen
  d> Toluen
  9/ Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic ( thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic). Cần 60ml dd NaOH1M. Công thức của axit đó là:
  a> HCOOH
  b> C2H5COOH
  c> CH3COOH
  d> C3H7COOH
  10/ Chất nào là dẫn xuất halogen của hidrocacbon:
  a> Cl-CH2-COOH
  b> CH3-CO-Cl
  c> C2H5-Mg-Br
  d> C6H5-CH2-CL

  các bạn giúp mình nhé


 2. #2
 3. Phó Thủ kho
  Avatar của duyxp
  Gia nhập
  Mar 2008
  Nơi ở
  IBM
  Bài gởi
  1,997
  Mã thành viên
  11737
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Cám ơn
  67
  Được cám ơn 4,237 lần
  Đáp án như sau, để này cũng cơ bản lắm, chúc bạn học tốt nhé !
  1A; 2C; 3A; 4D; 5A; 6A; 7B; 8B; 9B; 10D
  Có gì thắc mắc thì bạn cứ hỏi nhé !

  Khi bài viết bạn đang xem có ý nghĩa, hãy click nút CẢM ƠN để tỏ lòng biết ơn với người post topic này nhé !
 4. #3
 5. Quản kho
  Avatar của DUNGYEUANH
  Gia nhập
  Nov 2008
  Nơi ở
  HA TAY
  Bài gởi
  1,147
  Mã thành viên
  50989
  Downloads
  61
  Uploads
  0
  Cám ơn
  276
  Được cám ơn 991 lần
  1D,2C,3A,4D,5A,6A,7B,8B,9B,10D
  Bác DUYXP làm sai câu 1 nha
  Lần này chú em viết đề ko bị sai nữa rồi đó


 6. #4
 7. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần
  17/ Khối lượng CuO cần lấy để tác dụng vừa đủ với 39g CH3COOH
  a> 21g
  b> 25g
  c> 26g
  d> 23g
  18/ Có bạo nhiêu ancol bặc nhất ứng với công thức là C4H9OH?
  a> 1
  b> 4
  c> 2
  d> 3
  19/ Benzen phản ứng được với chất nào sau đây:
  a> Dung dịch KMnO4, đun nóng
  b> H2( xúc tác Ni, nhiệt độ)
  c> Dung dịch Br2
  d> H2O ( xúc tác H+)
  20/ Đun nóng 1 ancol X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được 1 olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là:
  a> CnH2n+1Oh
  b> RCH2OH
  c> CnH2n+1CH2OH
  d> CnH2n+2O
  24/ Hợp chất không tác dụng với Cu(OH)2 là:
  a> CH3COOh
  b> C6H5OH
  c> CH3CHO
  d> Glixerol
  25/ Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với natri tạo ra 15,0 g chất rắn. Công thức của 2 ancol đó là
  a> CH3OH và C2H5OH
  b> Kết quả khác
  c> C2H5OH và C7H9OH
  d> C2H5OH và C3H7OH
  26/ Thuốc thử dùng đ6ẻ phân biệt 4 chất lỏng ( đựng trong 4 lọ mất nah4m) bằng pp hóa học: benzen, ancol etylic, phenol, axittaxetic
  a> Quì tím, nước brom, Na
  b> Na2CO3, nước brom, Na
  c> NaOH, nước brom, quì tím
  d> NaOH, nước brom, Na
  27/ Ở cùng điều kiện, một lít hơi ancol A có khối lượng bằng một lít oxi. Phát biểu nào sau đây về A là đúng?
  a> tan hữu hạn trong nước
  b> tách nước tạo ra anken duy nhất
  c> là ancol bậc II
  d> Có nhiệt độ sôi thấp nhất trong dãy đồng đẳng
  29/ Trung hòa 9 g một axit no, đơn chức bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 12,3 g muối axit đó là:
  a> C2H5COOH
  b> HCOOH
  c> CH3COOH
  d> C3H7COOH
  30/ Thuốc thủ dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là:
  a> Quì tím, dd Br2
  b> quì tím, dd NàCO3
  c> quì tím, dd NaOH
  d> quì tím, dd Cu(OH)2
  31/ Axit butanoic là sản phẩm của phản ứng oxi hóa không hoàn toàn:
  a> C2H5CHO
  b> C4H9CHO
  c> C3H7CHO
  d> C5H11CHO
  32/ Khi đun nóng 2 ancol dơn chức với H2SO4 đặc ở 140 độ C, ta có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?
  a> 1
  b> 2
  c> 3
  d> 4
  33/ Khi đun nóng Butan -1-ol với H2SO4 đặc ở 170 độ C, ta thu được bao nhiêu anken?
  a> 2
  b> 1
  c> 4
  d> 3
  35/ Oxi hóa 0,5 mol CH3Oh thành HCOH rồi hòa tan hết lượng HCOH vào 48g nước. Hiệu suất phản ứng đạt 80%. Nồng độ % của dd fomalin là:
  a> 30%
  b> 35%
  c> 20%
  d> 25%
  36/ CH3COOH có thể điều chế bằng cách:
  a> Oxi hóa CH3CHO bằng oxi ( xt: Mn2+)
  b> lên mem giấm C2H5OH
  c> Cho các muối axetac pah3n ứng với các axit mạnh
  d> tất cả điều đúng
  37/ Hidrocacbon có công thức phân tử (C3H4)n và là đồng đẳng của Bezen. X có công thức phân tử là:
  a> một kết quả khác
  b> C9H12
  c> C12H6
  d> C6H8
  38/ Để phân biệt glixerol và ancol etylic đựng trong 2 lọ riêng biệt mất nhãn có thể dùng:
  a> dung dịch NaOH
  b> Cu(OH)2
  c> Na
  d> Nước brom
  39/ Các ancol no đơn chức tác dụng với CuO đun nóng tạo anđehit là:
  a> ancol bậc 1 và bậc 2
  b> Ancol bậc 3
  c> Ancol bậc 1
  d> Ancol bậc 2
  40/ Cho lần lược 3 chất C2H5Cl, C2H5OH và C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóg. Số chất phản ứng được là:
  a> 1
  b> 0
  c> 3
  d> 2
  42/ Chất khôg tác dụng với AgNO3 trong dd NH3, đun nóng tạo Ag:
  a> CH3COOH
  b> HCOOH
  c> HCHO
  d> CH3CHO
  43/ Cho 4,6 g ancol etylic tác dụng với Na dư. Thể tích khí H2 sinh ra ở ĐKTC là:
  a> 4,48 lít
  b> 2,24 lít
  c> 3,36 lít
  d> 1,12 lít
  44/ Tri me hóa 3,36 lít exetilen(đktc) thu được benzen. Khối lượng benzen thu được là:
  a> 11,7 g
  b> 5,85 g
  c> 1,95 g
  d> 3,9 g
  45/ Có 4 tên gọi: m-xilen: tolulen: m-dimetylbenen: metylbenzen. Đó là tên của mấy chất?
  a> 3 chất
  b> 4 chất
  c> 1 chất
  d> 2 chất
  46/ A là 1 ancol mạch hở, phân nhánh có công thức phân tử C4H8O. điều nào đúng khi nói về A:
  a> không xác định được vì còn phụ thuôc vào công thức cấu tạo
  b> A là ancol bậc ba
  c> A là ancol bậc hai
  d> A là ancol bậc nhất
  47/ Andehit là chất:
  a> không có tính chất nào cả
  b> Có tính oxi hóa
  c> Có tính khử
  d> vứa có tính oxi hóa vừa có tính khử
  48/ Trong 4 chất dưới đây, chất nào phản ứng được cả với 3 chất sau: Na, NaOH, Na2CO3
  a> CH3OCH3
  b> C2H5OH
  c> C6H5COOH
  d> CH3OH
  49/ Hiện tượng nào dưới đây quan sát được khi nhỏ từ từ dd Br2 vào ống nghiệm chứa dd phenol
  a> Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng
  b> Dung dịch tứ đục hóa trong
  c> Dung dịch từ không màu hóa xanh thẵm
  d> Dung dịch từ đông nhất trở nên phân lớp
  50/ Một chất hữu cơ X, khi đốt cháy cho phương trình phản ứng sau:
  X + 9O2 ---> 6 CO2+6H20. X có công thức phân tử nào sau đây:
  a> C4H10
  b> C3H6
  c> C2H4
  d> C5H10
  Hết rồi các bạn ơi 8. #5
 9. Quản kho
  Avatar của DUNGYEUANH
  Gia nhập
  Nov 2008
  Nơi ở
  HA TAY
  Bài gởi
  1,147
  Mã thành viên
  50989
  Downloads
  61
  Uploads
  0
  Cám ơn
  276
  Được cám ơn 991 lần
  17C
  18c
  19b
  20b
  24b
  25d
  26b
  27d
  29c
  30a
  32c
  33b
  35d
  36d
  37b
  38b
  39c
  40d
  42a
  43d
  44d
  45d
  46a
  48c
  50b

  Câu nào ko trả lời là ko chắc chắn


 10. #6
 11. Phó Thủ kho
  Avatar của duyxp
  Gia nhập
  Mar 2008
  Nơi ở
  IBM
  Bài gởi
  1,997
  Mã thành viên
  11737
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Cám ơn
  67
  Được cám ơn 4,237 lần

  Bạn cần đăng ký thành viên và đăng nhập mới xem được nội dung ẩn này.

  1D,2C,3A,4D,5A,6A,7B,8B,9B,10D
  Bác DUYXP làm sai câu 1 nha
  Lần này chú em viết đề ko bị sai nữa rồi đó
  Haha, đọc đề không kĩ ấy mà
  Cáo lỗi cùng chủ topic nhá =]]

 12. Khi bài viết bạn đang xem có ý nghĩa, hãy click nút CẢM ƠN để tỏ lòng biết ơn với người post topic này nhé !
#7
 • Phó Thủ kho
  Avatar của Nguyễn Thắng
  Gia nhập
  Dec 2009
  Nơi ở
  1KHO.com
  Bài gởi
  3,258
  Mã thành viên
  80607
  Downloads
  30
  Uploads
  61
  Blog đã viết
  10
  Cám ơn
  1,285
  Được cám ơn 3,841 lần
  Ủa sao học cao đẳng nghề mà lại toàn Hóa 11 vậy ạ ?


  -------------------------------
 • Thread Information

  Users Browsing this Thread

  Đang có 1 người xem trang này: (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

  Các đề tài liên quan

  1. Nhờ anh em giải giúp 400 câu trắc nghiệm tin học
   By hah in forum Gởi yêu cầu khác
   Trả lời: 14
   Bài mới gởi: 10/12/2010, 11:40 AM
  2. Trả lời: 0
   Bài mới gởi: 21/07/2010, 09:24 AM
  3. Web học trắc nghiệm hay vô đối _ôn thi đại học
   By dppfree in forum Web hay - Link lạ
   Trả lời: 1
   Bài mới gởi: 15/04/2010, 05:52 PM
  4. Trắc nghiệm: Khi yêu bạn làm chủ được mình?
   By tuongvimai in forum Chuyện đó đây
   Trả lời: 0
   Bài mới gởi: 03/04/2009, 06:48 PM