Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi:
Tìm kiếm bằng Google để có kết quả chính xác hơn
Trang 1/2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 10 trên 16
  #1
 1. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần

  các bạn giúp mình giải bài tập Vật Lý lớp 11 nhé

  1/ Gọi n là số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây. Cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây (có cường độ dòng điện chạy qua) đặt trong không khí là:
  a/ B=2∏.10-7 nl
  b/ B=4∏.10-7 nl
  c/ B=4n.10-7 L
  d/ B=2.10-5 nl
  2/ Ảnh của một vật tah65t qua thấu kính phân kì luôn luôn là
  a/ Ảnh ảo, ngược chiều, bé hơn vật
  b/ Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật
  c/ Ảnh thật, ngược chiều, bé hơn vật
  d/ Ảnh ảo, cùng chiều, bé hơn vật
  3/ Chiếu một tia sang từ không khí vào thủy tinh với góc tới i =450. Một phần của tia sang bị phản xạ, một phần bị khúc xạ. Biết rằng tia khúc xạ hợp với tia phản xạ 1 góc 1050. Góc khúc xạ r là:
  a/ 600
  b/ 400
  c/ 300
  d/ 450
  4/ Chọn các cụm từ đã cho điền vào chỗ trống trong câu sau đây:
  “ Người ta xác định chiều của đường sức trong lòng ống dây dài bằng………………..”
  a/ qui tắc bàn tay phải
  b/ qui tắc bàn tay trái
  c/ qui tắc nắm tay trái
  d/ qui tắc nắm tay phải
  5/ Phát biểu nào sau đây là đúng về đường truyền ánh sang qua thấu kính?
  a/ tia sang song song trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló qua tiêu điểm vật chính của thấu kinh
  b/ tia tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính của thấu kính phân kì cho tia ló song song trục chính
  c/ tia sáng qua tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kì cho tia ló song song trục chính
  d/ tia tới qua thấu kính hội tụ cho tia ló lệch ra xa trục chính của thấu kính so với phương tia tới
  6/ Chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống trong câu sau đây:
  “ Các đường sức từ của dòng điện thẳng là ……..vuông góc với dòng điện”
  a/ Các đường cong nằm trong mặt phẳng
  b/ các đường thẳng
  c/ là đường tròn cho nó tiến theo chiều
  d/ các đường tròng đồng tâm nằm trong mặt phẳng
  7/ Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1 m mang dòng điện 10A, đặt trong 1 từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là:
  a/ 600
  b/ 300
  c/ 0,50
  d/ 450
  8/ Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với
  a/ nước
  b/ chính no
  c/ chân không
  d/ không khí
  9/ Một dòng điện chạy trong 1 vòng dây tròn 10 vòng đường kính 20cm với cường độ 10 A thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là:
  a/ 6,28.10-3T
  b/ 3,14.10-4T
  c/ 3,14.103T
  d/ 6,28.10-4T
  10/ Chọn câu sai khi nói về trường của dòng điện. Từ trường của dòng điện phụ thuộc vào:
  a/ hình dạng dây
  b/ bản chất của môi trường đặt dây
  c/ cường độ dòng điện chạy trong dây
  d/ đường kính dây
  11/ Đối với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, vật thật qua thấu kính cho ảnh có độ lớn bằng vật. lúc đó khoảng cách từ ảnh đến vật bằng:
  a/ 4f
  b/ 0,5f
  c/ 2f
  d/ f
  12/ Một vật sáng AB đặt trên trục chính một thấu kính có tiêu cự là f. Ảnh của vật là ảnh thật nhỏ hơn vật:
  Vậy có thể kết luận vật AB đặt cách thấu kính khoảng:
  a/ d>2f
  b/ d<f
  c/ f<d<2f
  d/ d=2f
  13/ Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2T với vận tốc bạn đầu 2.105 m/s theo phương vuông góc với từ trường.
  Lực Lorenxo tác dụng vào electron có độ lớn là
  a/ 6,4.10-15 T
  b/ 6,4.10-15 N
  c/ 3,2.10-14 N
  d/ 0 N
  14/ Một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 A, độ lớn cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 cm là:
  a/ 4.10-7T
  b/ 4.10-5T
  c/ 3.10-5T
  d/ 2.10-6T
  15/ Chọn câu sai khi nói về đặt điểm của thấu kính:
  a/ Mặt phẳng qua tiêu điểm chính của thấu kính gọi là tiêu diện của thấu kính
  b/ Một thấu kính có vô số trục phụ
  c/ Một thấu kính có vô số tiêu điểm phụ
  d/ Mỗi trục phụ chỉ có 2 tiêu điểm phụ
  16/ (I) Tia sang truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém
  (II) Tía sang truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn
  (III) Góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần
  (IV) Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xa toàn phần
  Hiện tượng phản xạ toàn phần xẩy ra khi thỏa mãn:
  a/ I, IV
  b/ II, III
  c/ II, IV
  d/ I,III
  17/ Vật sang AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D=5 dp và cách thấu kính một khoảng 30 cm. Ảnh A’B’ cách thấu kính là:
  a/ ảnh ảo, nằm trước trước thấu kính, cách thấu kính 1 đoạn 60 cm
  b/ ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính 1 đoạn 20 cm
  c/ ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính 1 đoạn 60 cm
  d/ ảnh ảo nằm trước thấu kính, cách thấu kính 1 đoạn 20 cm
  19/ Vật thật AB đặt vuông góc trục chính của thấu kính hội tụ tại A, cho ảnh thật khi A ở
  a/ trong khoảng từ tiêu điểm ảnh F đến quang tâm O
  b/ trong khoảng từ tiêu điểm vật F đến quang tâm O
  c/ trước tiêu điểm vật F
  d/ Sau tiêu điểm ảnh F
  20/ Đặt vật AB=2 cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự f=-12 cm, cách thấu kính 1 khoảng d=12cm thì ta thu được”
  a/ ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn
  b/ ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cap 4 cm
  c/ ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn
  d/ ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1cm
  21/ Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là :
  a/ tam giác vuông cân
  b/ tam giác đều
  c/ tam giác vuông
  d/ tam giác cân
  24/ Phát biểu nào sau đây là không đúng về chiết suất:
  a/ chiết suất tuyệt đới n của môi trường cho biết vận tốc ánh sang trong môi trường đó nhỏ hơn vận tốc ánh sang trong chân không là n lần:
  b/ chiết suất tỉ đối nhỏ hơn 1
  c/ chiết suất tuey65t đối có thể nhỏ hôn 1
  d/ chiết suất tỉ đối là tỉ số giữa sin I và sin r trong hiện tượng khúc xạ
  25/ Một thấu kính có độ tụ D= 5 dp. Thấu kính đó là:
  a/ thấu kính phân kì có tiêu cự f=0,2cm
  b/ thấu kính phân kì có tiêu cự f=20cm
  c/ thấu kính hội tụ có tiêu cự f=0,2cm
  d/ thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm
  26/ Một vật sang đặt trước 1 thấu kính, cho ảnh hiện rõ nét trên màn. Vây có thể kết luận đó là:
  a/ thấu kính hội tụ
  b/ thấu kính phân kì
  c/ thấu kính phân kì hoặc thấu kính hội tụ
  d/ chưa kết luận được
  27/ Số phóng đại k>0 cho biết
  a/ ảnh lớn hơn vật
  b/ ảnh nhỏ hơn vật
  c/ ảnh cùng chiều vật
  d/ ảnh ngược chiều vật
  28/ Một tia sang tới 1 thấu kính hội tụ đi qua tiêu điểm vật F. khi này tia ló sẽ
  a/ đi qua tiêu điểm ảnh F’
  b/ song song với trục chính
  c/ truyền thẳng
  d/ có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh F’
  29/ phát biểu nào dưới đây là sai. Lực từ là lự tương tác:
  a/ giữa hai dòng điện
  b/ giữ 1 nam châm và 1 dòng điện
  c/ giữa hai điện tích
  d/ giữa hai nam châm
  30/ hai tiêu điểm chính của thấu kính mỏng có đặt điểm:
  a/ cách đều trục chính
  b/ nếu là tiêu điểm ảnh nằm sau thấu kính
  c/ nằm đối xứng nhau qua tâm O
  d/ nếu là tiêu điểm vật nằm trước thấu kính
  31/ cho 1 tia sang đi từ môi trường có chiết suất n=√2 ra không khí. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới
  a/ i=350
  b/ i<450
  c/ i>300
  d/ i>450
  33/ Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H có dòng điện 200mA chạy qua. Năng lượng từ tích lũy ở ống dây là:
  a/ 4mJ
  b/ 2mJ
  c/ 2000mJ
  d/ 4J
  35/ Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ
  a/ luôn lớn hơn góc tới
  b/ có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới
  c/ luôn nhỏ hơn góc tới
  d/ luôn bằng góc tới
  36/ Cho vecto pháp tuyến của điện tích vuông góc với các đường sức từ. Khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần thì từ thông
  a/ tăng 4 lần
  b/ giảm 2 lần
  c/ bằng 0
  d/ tăng 2 lần
  37/ Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là
  a/ D=i1-A
  b/ D=i1+i2-A
  c/ D=n(1-A)
  d/ D=r1+r2-A
  38/ D0o7n vị Tecla (T) là đơn vị của
  a/ Lực từ
  b/ từ thông
  c/ cảm ứng từ
  d/ suất điện động cảm ứng
  39/ Một vòng dây hình tròn bán kính R có dòng điện 1 chạy qua. Nếu cường độ dòng điện trong vòng dây không thay đổi còn bán kinh vòng dây giảm đi 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây sẽ:
  a/ tăng √2 lần
  b/ giảm √2 lần
  c/ giảm 2 lần
  d/ tăng 2 lần
  40/ Chọn câu đúng c3m ứng từ bên trong 1 ống dây hình trụ có dòng điện, có độ lớn tăng lên khi:
  a/ số vòng dây quấn tăng lên
  b/ chiều dài hình trụ tăng lên
  c/ đường kính hình trụ giảm đi
  d/ cường độ dòng điện giảm đi  Hết rồi các bạn
  Giúp mình nhé


 2. #2
 3. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần
  không ai giúp mình hết sao


 4. #3
 5. Con mọt kho
  Avatar của booksho
  Gia nhập
  Jun 2009
  Bài gởi
  475
  Mã thành viên
  61305
  Downloads
  21
  Uploads
  0
  Cám ơn
  357
  Được cám ơn 222 lần
  sáng mai rảnh trả lời cho, giờ đi ngủ đã. mà cái này tớ học lâu lẳm rồi từ hồi phổ thông cơ. Nhưng đọc qua cũng có câu mình trả lời được. Theo mình đoán thì đây chắc là đề cương ôn thi học kỳ thôi thì phải. Chỉ cần sử dụng những công thức và định lý có sẵn trong sách giáo khoa là được.


 6. #4
 7. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần
  uh
  của nhỏ em của mình đó
  bạn giúp mình nhé


 8. #5
 9. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần
  giúp mình đi các bạn


 10. #6
 11. Chân ướt chân ráo
  Avatar của share&share
  Gia nhập
  Apr 2010
  Bài gởi
  26
  Mã thành viên
  97148
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Cám ơn
  1
  Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
  bây giờ thi xong hoc kì rồi còn làm cái gì nữa mình cũng vừa mới thi xong nay mới lại được onli on thi suốt 1 tháng khổ quá trời huhu


 12. #7
 13. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần
  giải giúp nhe các bạn


 14. #8
 15. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần
  cố gắn giúp đi các bạn ah


 16. #9
 17. Con mọt kho
  Avatar của booksho
  Gia nhập
  Jun 2009
  Bài gởi
  475
  Mã thành viên
  61305
  Downloads
  21
  Uploads
  0
  Cám ơn
  357
  Được cám ơn 222 lần
  Câu 1: B
  Câu 2: D
  Câu 3: A
  Câu 4: D
  Câu 5: A
  Câu 6: C
  Câu 7: B
  Câu 8: C
  Câu 9: Chả hiểu đề nó nói gì
  Câu 10: C
  Câu 11: C
  Câu 12: A
  Câu 13: Đập thẳng dữ liệu vào công thức F = qvB Sinx, cái này tớ không nhẩm được.
  Câu 14: A
  Mới làm được đến thế. Đúng hay không thì cũng chưa bít =.="


 18. #10
 19. Con mọt kho
  Avatar của levubd
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  267
  Mã thành viên
  86862
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  78
  Được cám ơn 25 lần
  ban giúp mình thêm nhé


Trang 1/2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

Đang có 1 người xem trang này: (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

Các đề tài liên quan

 1. các bạn giải giúp mình mấy bài tập hóa lớp 12 nhé
  By levubd in forum Gởi yêu cầu khác
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 15/09/2010, 10:49 PM
 2. các bạn giúp mình giải mấy bài tập Hóa lớp 11 nhé
  By levubd in forum Gởi yêu cầu khác
  Trả lời: 14
  Bài mới gởi: 28/04/2010, 02:34 PM
 3. ae vào giúp mình hoá giải file SAM!!!!
  By holehap1 in forum Thủ thuật tin học
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 10/04/2010, 10:22 PM
 4. pro toán giải giúp mình bài này với !
  By tai in forum Gởi yêu cầu khác
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 04/05/2009, 12:24 AM