Các bạn có phần mềm Flash Plugin cho Iphone không?Nếu có các bạn cho mình xin với,mới xài nên hơi nood,không rành mấy cái này ,có hướng dẫn cách cài thì mình cám ơn nhiều!