Trước hết mình xin cám ơn ông sunflower đã làm ra bản ghost này.
Nhưng theo mình thấy,với thời gian ghost và chỉnh sửa 1 vài cái cho đúng ý của người dùng thì nên cài tay thì hay hơn.Vì cài Win7 bằng USB thì chỉ mất hơn 10' và cài soft thì chẳng mất bao nhiêu thời gian,chưa nói đến bản ghost này vẫn còn báo 1 vài lỗi.