Các anh,chị có phần mềm InteriCAD 6000 cho em xin nhé Thanks! Mong các Anh các chị để ý cho em nhé cám ơn nhiều!!!