có mem nào có phần mềm làm lịch để bàn không cho mình với có cả crack or keygen nha thank nhiều