Bạn nào có crack của phần mềm Geo5 của hãng Fine thì cho mình xin với. Cảm ơn nhiều!