Ko bit có phần mềm nào tạo file exe cài đặt 1 lúc cho hàng loạt các chương trình khác ko ???
Mình VD nhé : chỉ cần click chuột vào file đó thì các ứng dụng như CClearner, IDM, Foxit reader, FF, .... tự động cài đặt và crack lun.
Bạn nào bit thì giúp mình nhé