ai có crack phần mềm ST Thumbnails Explorer 1.5 beta 2 không cho mình xin với, cám ơn