Code:
http://www.mediafire.com/?5z1wdnyijwd
Code:
http://www.mediafire.com/?zkkybrdmtmm
Code:
http://www.mediafire.com/?i15ibmcgm0m
Code:
http://www.mediafire.com/?vnemjftgyyw
2, Logo của các hãng nổi tiếng:


- Số lượng: 57 hình
- Định dạng: *JPG.
- Kích thước: 1600×1200

Code:
http://www.mediafire.com/?jqgjrmxgzjn
3, Kidaubis Chinese Wind:


Code:
http://www.mediafire.com/?ziqzdmienzj
4, RaDar Icon:

Code:
http://www.mediafire.com/?3ktl5tdnnmz
5, Graphix Icon

Code:
http://www.mediafire.com/?w4dtzj3xgyz
6, 100 Beautiful Icons:


Code:
http://www.mediafire.com/?nnkiktz4ejy