Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi:
Tìm kiếm bằng Google để có kết quả chính xác hơn
Trang 1/2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 10 trên 15
  #1
 1. Thumbs up Tổng hợp game PS2 - có hình

  Mình rất mê chơi game PS2, nên đã lùng sục trên net để kiếm và down về chơi. Do đó hiện nay mình biết khá nhiều trò, tiện thể hôm nay share lên cho bạn nào thích thì down về chơi nhé, chúc vui!

  Final Fantasy X-2

  Code:
  http://rapidshare.de/files/33636869/FFX24Flz.part01.rar
  http://rapidshare.de/files/33639927/FFX24Flz.part02.rar
  http://rapidshare.de/files/33642404/FFX24Flz.part03.rar
  http://rapidshare.de/files/33645111/FFX24Flz.part04.rar
  http://rapidshare.de/files/33648022/FFX24Flz.part05.rar
  http://rapidshare.de/files/33650951/FFX24Flz.part06.rar
  http://rapidshare.de/files/33654095/FFX24Flz.part07.rar
  http://rapidshare.de/files/33657455/FFX24Flz.part08.rar
  http://rapidshare.de/files/33661221/FFX24Flz.part09.rar
  http://rapidshare.de/files/33665251/FFX24Flz.part10.rar
  http://rapidshare.de/files/33669824/FFX24Flz.part11.rar
  http://rapidshare.de/files/33672217/FFX24Flz.part12.rar
  pass:
  FFX-2_international+Last_Mission_by_Nexxxus
  Phantasy Star Universe

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=R3VS8V18
  http://www.megaupload.com/?d=6GJSN2WI
  http://www.megaupload.com/?d=G6JKEXGT
  http://www.megaupload.com/?d=PQINPDM4
  http://www.megaupload.com/?d=8NEP9MQQ
  http://www.megaupload.com/?d=5HPMAPN7
  http://www.megaupload.com/?d=4A729R34
  http://www.megaupload.com/?d=L3K7GE24
  http://www.megaupload.com/?d=5PFBYZ2L
  http://www.megaupload.com/?d=FAP90D0T
  http://www.megaupload.com/?d=KT0CUNV7
  http://www.megaupload.com/?d=DKNLLSDF
  http://www.megaupload.com/?d=VZ8TYYA9
  http://www.megaupload.com/?d=3RAWNFYW
  http://www.megaupload.com/?d=VFORB5IK
  http://www.megaupload.com/?d=AJDOEKNH
  http://www.megaupload.com/?d=D7SGLLZ2
  http://www.megaupload.com/?d=5RYWZAIQ
  http://www.megaupload.com/?d=U5QAFVD1
  http://www.megaupload.com/?d=18G4MYU6
  http://www.megaupload.com/?d=V0LBH10T
  http://www.megaupload.com/?d=VXUW8LIB
  http://www.megaupload.com/?d=5VKNZ7LH
  GrimGrimoire

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=7G2TBRRD
  http://www.megaupload.com/?d=9Z4BS060
  http://www.megaupload.com/?d=ORPGSZQP
  http://www.megaupload.com/?d=SNGWIQLL
  http://www.megaupload.com/?d=HEFCBYOV
  Pass unrar::Lg focus
  Megaman X Command Mission

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=P4AHCHXT
  http://www.megaupload.com/?d=HTQII1JA
  http://www.megaupload.com/?d=K4HDSPMW
  http://www.megaupload.com/?d=JLK84KZY
  http://www.megaupload.com/?d=75H26OYV
  SD Gundam Force

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=8058M6WQ
  http://www.megaupload.com/?d=7EFP3ZBV
  http://www.megaupload.com/?d=5VSHZ5E0
  http://www.megaupload.com/?d=5KI7TF4Q
  http://www.megaupload.com/?d=QZ7WJB3E
  http://www.megaupload.com/?d=EGS7VUX2
  http://www.megaupload.com/?d=TKJC5O5B
  Bomberman Hardball

  Code:
  http://rapidshare.com/users/Q28VJ5
  Knights of The Temple 2

  Code:
  http://rapidshare.com/files/39682454/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.001
  http://rapidshare.com/files/39685427/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.002
  http://rapidshare.com/files/39688408/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.003
  http://rapidshare.com/files/39691112/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.004
  http://rapidshare.com/files/39694055/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.005
  http://rapidshare.com/files/39697147/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.006
  http://rapidshare.com/files/39700064/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.007
  http://rapidshare.com/files/39702816/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.008
  http://rapidshare.com/files/39704639/KOTT2DP.sklaventreiber.cx.la.7z.009
  pass: sklaventreiber.cx.la
  Naruto: Konoha Spirits

  Code:
  http://www.megaupload.com/pt/?d=23QPVVIM 
  http://www.megaupload.com/pt/?d=XEG13T7L 
  http://www.megaupload.com/pt/?d=JZVBJQHV 
  http://www.megaupload.com/pt/?d=38K968OL 
  http://www.megaupload.com/pt/?d=6F8DOO43 
  http://www.megaupload.com/pt/?d=2PCCHZ2W 
  http://www.megaupload.com/pt/?d=5PJHTNY8
  Naruto: Uzumaki Chronicles

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=RUJV88JN
  http://www.megaupload.com/?d=64C40CUH
  http://www.megaupload.com/?d=DYULDTDD
  http://www.megaupload.com/?d=SH1OHI6C
  http://www.megaupload.com/?d=SNSJU3H0
  http://www.megaupload.com/?d=5ZWYPC83
  http://www.megaupload.com/?d=WNF1U6NC
  http://www.megaupload.com/?d=A8U51GC8
  http://www.megaupload.com/?d=6Y6BHQFD
  http://www.megaupload.com/?d=VFAM7THV
  http://www.megaupload.com/?d=PZ2QEPQO
  http://www.megaupload.com/?d=VEMFT6S9
  Resident Evil - Dead Aim

  Code:
  http://rapidshare.com/files/32253275/REDAPP_NMFD-MiG16-.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/32256010/REDAPP_NMFD-MiG16-.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/32258150/REDAPP_NMFD-MiG16-.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/32260196/REDAPP_NMFD-MiG16-.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/32262495/REDAPP_NMFD-MiG16-.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/32264394/REDAPP_NMFD-MiG16-.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/32266327/REDAPP_NMFD-MiG16-.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/32267999/REDAPP_NMFD-MiG16-.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/32269535/REDAPP_NMFD-MiG16-.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/32271303/REDAPP_NMFD-MiG16-.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/32274701/REDAPP_NMFD-MiG16-.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/32276439/REDAPP_NMFD-MiG16-.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/32278008/REDAPP_NMFD-MiG16-.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/32279588/REDAPP_NMFD-MiG16-.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/32281135/REDAPP_NMFD-MiG16-.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/32282610/REDAPP_NMFD-MiG16-.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/32284135/REDAPP_NMFD-MiG16-.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/32285726/REDAPP_NMFD-MiG16-.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/32287262/REDAPP_NMFD-MiG16-.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/32288792/REDAPP_NMFD-MiG16-.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/32293477/REDAPP_NMFD-MiG16-.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/32294573/REDAPP_NMFD-MiG16-.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/32295696/REDAPP_NMFD-MiG16-.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/32296689/REDAPP_NMFD-MiG16-.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/32297679/REDAPP_NMFD-MiG16-.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/32298749/REDAPP_NMFD-MiG16-.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/32299892/REDAPP_NMFD-MiG16-.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/32335016/REDAPP_NMFD-MiG16-.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/32337258/REDAPP_NMFD-MiG16-.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/32292345/REDAPP_NMFD-MiG16-.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/32339813/REDAPP_NMFD-MiG16-.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/32342013/REDAPP_NMFD-MiG16-.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/32344404/REDAPP_NMFD-MiG16-.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/32346747/REDAPP_NMFD-MiG16-.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/32349052/REDAPP_NMFD-MiG16-.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/32351387/REDAPP_NMFD-MiG16-.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/32353910/REDAPP_NMFD-MiG16-.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/32356211/REDAPP_NMFD-MiG16-.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/32358714/REDAPP_NMFD-MiG16-.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/32361117/REDAPP_NMFD-MiG16-.part40.rar
  http://rapidshare.com/files/32363828/REDAPP_NMFD-MiG16-.part41.rar
  http://rapidshare.com/files/32366300/REDAPP_NMFD-MiG16-.part42.rar
  http://rapidshare.com/files/32368655/REDAPP_NMFD-MiG16-.part43.rar
  http://rapidshare.com/files/32370875/REDAPP_NMFD-MiG16-.part44.rar
  http://rapidshare.com/files/32373192/REDAPP_NMFD-MiG16-.part45.rar
  http://rapidshare.com/files/32373508/REDAPP_NMFD-MiG16-.part46.rar
  pass: Http://Sklaventreiber.dl.am
  YuGi-Oh!!! Capsule Monster Coliseum

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=JS9NFC0W
  http://www.megaupload.com/?d=NFT63RSE
  http://www.megaupload.com/?d=RFGR2Q3W
  http://www.megaupload.com/?d=DF2VWYN4
  http://www.megaupload.com/?d=TJL4KPQ7
  http://www.megaupload.com/?d=I48EALG1
  http://www.megaupload.com/?d=CSIFTBHR
  http://www.megaupload.com/?d=ZQPL5SWO
  http://www.megaupload.com/?d=0GYZ2LQ8
  http://www.megaupload.com/?d=WMEYRY6G
  http://www.megaupload.com/?d=VUY6YHMV
  http://www.megaupload.com/?d=GRW205BJ
  Silent Hill 2

  Code:
  http://rapidshare.de/files/32456507/SH2.part01.rar
  http://rapidshare.de/files/32456556/SH2.part02.rar
  http://rapidshare.de/files/32456234/SH2.part03.rar
  http://rapidshare.de/files/32457138/SH2.part04.rar
  http://rapidshare.de/files/32456013/SH2.part05.rar
  http://rapidshare.de/files/32456491/SH2.part06.rar
  http://rapidshare.de/files/32457117/SH2.part07.rar
  http://rapidshare.de/files/32456412/SH2.part08.rar
  http://rapidshare.de/files/32456896/SH2.part09.rar
  http://rapidshare.de/files/32456237/SH2.part10.rar
  http://rapidshare.de/files/32455856/SH2.part11.rar
  Star Ocean - Till The End of Time

  Code:
  http://rapidshare.com/users/4MDA61
  http://rapidshare.com/users/57XCMN
  Altered Beast

  Code:
  http://rapidshare.com/files/41776487/AlteredBeastChris.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/41776478/AlteredBeastChris.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/41776502/AlteredBeastChris.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/41776567/AlteredBeastChris.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/41776479/AlteredBeastChris.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/41776433/AlteredBeastChris.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/41776485/AlteredBeastChris.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/41776455/AlteredBeastChris.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/41776401/AlteredBeastChris.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/41776447/AlteredBeastChris.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/41776504/AlteredBeastChris.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/41776490/AlteredBeastChris.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/41776513/AlteredBeastChris.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/41776530/AlteredBeastChris.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/41776518/AlteredBeastChris.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/41776505/AlteredBeastChris.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/41776473/AlteredBeastChris.part17.rar
  Blood The Battle Rondo of Twin Wings

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=7BZCMHIC 
  http://www.megaupload.com/?d=JFZZMZ30 
  http://www.megaupload.com/?d=GBZP3GKE 
  http://www.megaupload.com/?d=EJLAX2CE 
  http://www.megaupload.com/?d=0B0KP99Z 
  http://www.megaupload.com/?d=H8VQH12R 
  http://www.megaupload.com/?d=R3XAPU9K 
  http://www.megaupload.com/?d=FXMFJ8PM 
  http://www.megaupload.com/?d=U2WQR94W 
  http://www.megaupload.com/?d=CLDGY9B5 
  http://www.megaupload.com/?d=NWVV7S5K 
  http://www.megaupload.com/?d=PQH6JTRU 
  http://www.megaupload.com/?d=53PTOTHZ 
  http://www.megaupload.com/?d=ALG0Y76C 
  http://www.megaupload.com/?d=J8H7DTSC 
  http://www.megaupload.com/?d=W6PKP1SK 
  http://www.megaupload.com/?d=35F27HG5
  Bloodrayne 2

  Code:
  http://rapidshare.de/files/36483574/bloodrayne2.part01.rar
  http://rapidshare.de/files/36489539/bloodrayne2.part02.rar
  http://rapidshare.de/files/36495701/bloodrayne2.part03.rar
  http://rapidshare.de/files/36499869/bloodrayne2.part04.rar
  http://rapidshare.de/files/36503950/bloodrayne2.part05.rar
  http://rapidshare.de/files/36507868/bloodrayne2.part06.rar
  http://rapidshare.de/files/36511486/bloodrayne2.part07.rar
  http://rapidshare.de/files/36515473/bloodrayne2.part08.rar
  http://rapidshare.de/files/36518777/bloodrayne2.part09.rar
  http://rapidshare.de/files/36521908/bloodrayne2.part10.rar
  http://rapidshare.de/files/36524399/bloodrayne2.part11.rar
  http://rapidshare.de/files/36526684/bloodrayne2.part12.rar
  http://rapidshare.de/files/36528823/bloodrayne2.part13.rar
  http://rapidshare.de/files/36530780/bloodrayne2.part14.rar
  http://rapidshare.de/files/36532761/bloodrayne2.part15.rar
  http://rapidshare.de/files/36534744/bloodrayne2.part16.rar
  http://rapidshare.de/files/36536600/bloodrayne2.part17.rar
  http://rapidshare.de/files/36538459/bloodrayne2.part18.rar
  http://rapidshare.de/files/36540122/bloodrayne2.part19.rar
  http://rapidshare.de/files/36541827/bloodrayne2.part20.rar
  http://rapidshare.de/files/36549488/bloodrayne2.part21.rar
  http://rapidshare.de/files/36551962/bloodrayne2.part22.rar
  http://rapidshare.de/files/36554442/bloodrayne2.part23.rar
  http://rapidshare.de/files/36556941/bloodrayne2.part24.rar
  http://rapidshare.de/files/36559468/bloodrayne2.part25.rar
  http://rapidshare.de/files/36562120/bloodrayne2.part26.rar
  http://rapidshare.de/files/36565138/bloodrayne2.part27.rar
  http://rapidshare.de/files/36568264/bloodrayne2.part28.rar
  http://rapidshare.de/files/36571764/bloodrayne2.part29.rar
  http://rapidshare.de/files/36575539/bloodrayne2.part30.rar
  http://rapidshare.de/files/36581707/bloodrayne2.part31.rar
  http://rapidshare.de/files/36585560/bloodrayne2.part32.rar
  http://rapidshare.de/files/36585576/bloodrayne2.part33.rar
  Atelier Iris: Eternal Mana

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=P99GKN77
  http://www.megaupload.com/?d=PKH4RJGL
  http://www.megaupload.com/?d=G3METT2S
  http://www.megaupload.com/?d=K86E2MWM
  http://www.megaupload.com/?d=QVO3QMBO
  http://www.megaupload.com/?d=MLRIHWDD
  http://www.megaupload.com/?d=D2J3LLY3
  pass: beogantz
  Chaos Legion

  Code:
  http://rapidshare.com/files/35888783/CHAOSLEGION.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/35886500/CHAOSLEGION.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/35520495/CHAOSLEGION.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/35517380/CHAOSLEGION.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/35503981/CHAOSLEGION.part05.rar
  Atelier Iris 2: The Azoth Of Destiny

  Code:
  http://rapidshare.com/files/26253137/AI2TAOD.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/26253201/AI2TAOD.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/26254110/AI2TAOD.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/26253275/AI2TAOD.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/26253307/AI2TAOD.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/26255434/AI2TAOD.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/26255439/AI2TAOD.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/26255461/AI2TAOD.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/26255462/AI2TAOD.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/26255485/AI2TAOD.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/26256629/AI2TAOD.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/26256638/AI2TAOD.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/26256653/AI2TAOD.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/26256655/AI2TAOD.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/26256672/AI2TAOD.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/26257597/AI2TAOD.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/26257587/AI2TAOD.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/26257643/AI2TAOD.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/26257665/AI2TAOD.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/26257646/AI2TAOD.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/26259235/AI2TAOD.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/26259259/AI2TAOD.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/26259290/AI2TAOD.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/26259317/AI2TAOD.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/26259420/AI2TAOD.part25.rar
  http://rapidshare.com/files/26260318/AI2TAOD.part26.rar
  http://rapidshare.com/files/26260319/AI2TAOD.part27.rar
  http://rapidshare.com/files/26260346/AI2TAOD.part28.rar
  http://rapidshare.com/files/26260419/AI2TAOD.part29.rar
  http://rapidshare.com/files/26260376/AI2TAOD.part30.rar
  http://rapidshare.com/files/26261296/AI2TAOD.part31.rar
  http://rapidshare.com/files/26261377/AI2TAOD.part32.rar
  http://rapidshare.com/files/26261383/AI2TAOD.part33.rar
  http://rapidshare.com/files/26261379/AI2TAOD.part34.rar
  http://rapidshare.com/files/26261341/AI2TAOD.part35.rar
  http://rapidshare.com/files/26262077/AI2TAOD.part36.rar
  http://rapidshare.com/files/26262082/AI2TAOD.part37.rar
  http://rapidshare.com/files/26262112/AI2TAOD.part38.rar
  http://rapidshare.com/files/26262084/AI2TAOD.part39.rar
  http://rapidshare.com/files/26262143/AI2TAOD.part40.rar
  pâss: ManZO
  Castlevania - Lament Of Innocence

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=WC9NGSZC 
  http://www.megaupload.com/?d=Y6X6W4KU 
  http://www.megaupload.com/?d=OLJCH2LA 
  http://www.megaupload.com/?d=OHPCIAVA 
  http://www.megaupload.com/?d=72Z3JXJ9 
  http://www.megaupload.com/?d=5MIFA7WX 
  http://www.megaupload.com/?d=1Y0XZDWS 
  http://www.megaupload.com/?d=ZR7AS9BM 
  http://www.megaupload.com/?d=G7AJBJVF 
  http://www.megaupload.com/?d=VVUIWRGV
  Castlevania: Curse of Darkness

  Code:
  http://www.megaupload.com/?d=N8IF5CJN
  http://www.megaupload.com/?d=AO1NSQ0J
  http://www.megaupload.com/?d=TSONLB3W
  http://www.megaupload.com/?d=4TW6BCX1
  http://www.megaupload.com/?d=8QQNO0U7
  http://www.megaupload.com/?d=0WY6O21M
  http://www.megaupload.com/?d=A03M5I43
  http://www.megaupload.com/?d=78D4ZJWD
  http://www.megaupload.com/?d=M5QBUHKZ
  http://www.megaupload.com/?d=RV4AJ929
  http://www.megaupload.com/?d=0QPQI44G
  http://www.megaupload.com/?d=B65JXGBU
  http://www.megaupload.com/?d=SA16TCVI
  http://www.megaupload.com/?d=UZI7SD2D
  Còn Update.............các bạn vào hàng ngày để xem cập nhật nhé!

  Chỉnh sửa lần cuối bởi ahha : 01/12/2008 lúc 12:01 AM

 2. #2
 3. Bạn hướng dẫn trình giả lập luôn đi bạn, ở nhà mình không có máy PS2!


 4. #3
 5. tải nhiều thế này thà mua đĩa còn hơn

  đời là bể khổ, quay đầu là bờ, ai ngờ bờ là đại dương.

 6. #4
 7. bạn ơi sao link die hết vậy
  buồn quá.toàn game hay


 8. #5
 9. Unhappy

  Trích dẫn Nguyên văn bởi haideptrai0908 Xem Bài Gởi
  bạn ơi sao link die hết vậy
  buồn quá.toàn game hay
  Bạn xem lại đi nhé, mình đã test, các link hoàn toàn sống, chỉ có mỗi Forbidden Siren 2 là die (mình sorry vì thiếu sót này). Mình đã del và sẽ up lại sau. Còn tất cả các link khác đều bình thường, các bạn có thể down. Chúc vui!

  Trích dẫn Nguyên văn bởi minh_ilm
  tải nhiều thế này thà mua đĩa còn hơn
  hihihihi đúng vậy, nếu mình có đk thì nên mua 1 đĩa cho nhanh, nhưng có 1 số game đã cũ ng ta ko còn bán hoặc hết hàng, hoặc 1 số bạn ở xa ko có đk thì down luôn cho khỏe đỡ mất công bạn à

  Chỉnh sửa lần cuối bởi ahha : 30/11/2008 lúc 10:06 PM

 10. #6
 11. Red face

  Trích dẫn Nguyên văn bởi squallnx Xem Bài Gởi
  Bạn hướng dẫn trình giả lập luôn đi bạn, ở nhà mình không có máy PS2!
  Các bài giả lập về PS2 trên mạng có rất nhiều, bạn có thể tham khảo ở đây mà mình thấy rất chi tiết và dễ dàng ngay cả với bạn chưa rành về thể loại này. Mời bạn xem thử:
  http://vozforums.com/showthread.php?t=72377


 12. #7
 13. Trích dẫn Nguyên văn bởi ahha Xem Bài Gởi
  Các bài giả lập về PS2 trên mạng có rất nhiều, bạn có thể tham khảo ở đây mà mình thấy rất chi tiết và dễ dàng ngay cả với bạn chưa rành về thể loại này. Mời bạn xem thử:
  http://vozforums.com/showthread.php?t=72377
  khà khà. để từ từ up mấy cái torrent lên cho anh em seed nhá. đầu tư cho tương lai mà. có luôn cả giả lập PS2. em đang down cái đó & cả Tekken5 nữa. keke.
  hum nào xong up lên cho anh em chiến luôn

  đàn bà thật không khác gì cá hồi: dù đi đâu, làm gì thì cũng quay lại đúng chỗ cũ

 14. #8
 15. Chân ướt chân ráo

  Gia nhập
  Nov 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài gởi
  16
  Mã thành viên
  51026
  mấy cái game này chủ 2pic chơi = giả lập hay bằng máy thật vậy vì mình đã dò 1 số game là ko playable trên giả lập VD : Atelier Iris: Eternal Mana


 16. #9
 17. minh co ps2 dow ve ghi ra dvd roi bo vo ps2 choi dc ko bvay


 18. #10
 19. Trích dẫn Nguyên văn bởi thaygiaogto Xem Bài Gởi
  minh co ps2 dow ve ghi ra dvd roi bo vo ps2 choi dc ko bvay
  hihihihi dĩ nhiên là được rùi bạn à. Đây là những file ISO, bạn down về burn ra DVD và xơi thui. Mình cũng làm vậy mà


Thread Information

Users Browsing this Thread

Đang có 1 người xem trang này: (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

Các đề tài liên quan

 1. Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 14/03/2013, 06:09 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 06/07/2012, 03:44 PM
 3. Tổng hợp game của 1kho lại nào!!!!
  By mWmega in forum Kho game
  Trả lời: 64
  Bài mới gởi: 11/01/2011, 03:39 PM
 4. Tổng hợp kho game PS2
  By kẹo in forum Thùng rác
  Trả lời: 21
  Bài mới gởi: 11/05/2010, 04:18 PM