[Guitar] Hawaii Guitar - Huyền Nga
(Nữ danh cầm độc nhất VN trước 1975)
[MP3]


list:
01. Dưới nắng hồng
02. Thuyền viễn xứ
03. Dệt đường tơ
04. Lòng mẹ
05. Đêm tàn bến ngự
06. Nắng chiều
07. Nha trang
08. Nhớ biển Nha trang
09. Đêm đông
10. Hình ảnh một đêm trăng
11. Dừng bước giang hồ
12. Giờ chia tay

link:
hoặc:
Nguồn: Megasharesvn