Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi:
Tìm kiếm bằng Google để có kết quả chính xác hơn
Trang 1/2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 10 trên 19
  #1
 1. Con mọt kho
  Avatar của danghat
  Gia nhập
  Oct 2008
  Bài gởi
  104
  Mã thành viên
  49131
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Cám ơn
  19
  Được cám ơn 70 lần

  Lightbulb Pronest 8.2.2 -tối ưu sắp xếp, cắt tôn bằng CNC cho dân cơ khí  Pronest 8.2.2 nesting software

  The ProNest® nesting system is MTC Software's most advanced nesting software solution and reflects our commitment to software systems that are not only powerful, but easy to learn and use. ProNest's intuitive interface allows even the most inexperienced CAM software user to learn and navigate the application with ease. New users are typically comfortable operating ProNest nesting software within a few hours — a fraction of the time it takes to learn competitive solutions. Amazingly simple to use, ProNest nesting software has the power to easily manage the most demanding nesting and programming applications, including oxyfuel, plasma, waterjet or laser. In short, ProNest nesting software is Power Made Simple!

  ProNest Nesting Software

  Productivity and Efficiency

  ProNest's superior nesting software technology results in exceptional material utilization without sacrificing nesting speed or flexibility. The unique Nesting System Optimization feature allows you to automatically evaluate different nesting strategies, plate sizes and inventory objectives to determine the most efficient, low-cost solution.

  Our knowledge-based system instantly converts your CAD geometry into efficient nest-ready part programs that reflect your preferences for lead in/out style and placement. Add the ability to automatically import part properties including material, thickness and quantity directly from your CAD files and you have a worry-free CAD import process. Naturally, you get a full complement of advanced tools for application specific editing like corner loops and tabs.

  Productivity tools including Common-Line Cutting, Chain Cutting, Bridge Cutting, Skeleton Cut-Up and Collision Avoidance provide additional opportunities to reduce production time and cost.

  Reporting, Costing and
  Production Analysis

  The standard ProNest nesting software shop and management reports, complemented by the integrated custom report designer, assure that practically any report can be produced quickly and easily. Additional reporting features including nest or part images, barcodes and bit-mapped images can be easily incorporated into any custom report.

  Superior Process Control

  ProNest nesting software's flexible definition of advanced cutting techniques and material and quality-based cutting parameters allows for the automatic optimization of production speed and part quality required by today's demanding laser, plasma and waterjet applications.

  Ease of Use

  Despite these powerful features, we have focused considerable product development effort on creating a simple, intuitive user interface which allows you to learn to use ProNest nesting software in a quarter of the time it takes to learn our competitors' software. Greater usability means fewer keystrokes, fewer screens to navigate and more productivity, as well as minimizing dependency on specially trained personnel. You're in control with ProNest nesting software!

  Standard Features

  * Automatic CAD (including DWG, DXF, IGES, DSTV) and CNC Import
  * Assign B.O.M. Properties (Quantity, Material, Thickness) from CAD drawing
  * Material-Based Automatic Lead In/Out Style and Size Definition
  * Variable (Parametric) Shape Part Creation
  * Advanced “Drag and Drop” Nesting
  * Part Interference Detection and “Bumping”
  * “Tool Tips”, “Fly by Help”, and Right-Click Pop-Up Context Menus
  * Independent Part, Plate and Pierce Separation Control
  * Interactive and Automatic Plate Cropping
  * Basic Multi-Torch Support
  * Safe Zones for Material Clamping Applications
  * Automatic and Interactive Process Sequencing
  * Auto-Shift Lead In/Out Locations
  * Edit Lead In/Out Position/Style/Size, Corner Loops, Tabs
  * Edit Entity Quality, Delete Entities and Profiles, Close Open Profiles
  * Animated Cutting Sequence Simulation Standard and Customizable Shop Reports
  * Spreadsheet-Based, Process Parameters with Quality Support
  * Material-Based Cutting Techniques (Corner, Lead In/Out Ramp Up/Down etc.)
  * User Configurable CNC Post-Processor
  * Basic Serial RS-232 DNC Download Capability

  Click here to read detailed descriptions of ProNest nesting system’s standard features

  OPTIONAL FEATURES

  Automatic Nesting Modules

  * Pattern Array
  * Advanced Rectangular Nesting
  * Advanced True Shape Nesting

  Productivity Modules

  * Common Line Cutting
  * Advanced Common Line Cutting
  * Chain Cutting
  * Bridge Cutting
  * Collision Avoidance
  * Variable Multi-Head Cutting
  * Work Zones
  * Skeleton Cut-Up
  * Part Cut-Up
  * Entity Smoothing and Reduction
  * PIPE - Parametric Fitting Module

  Material and Inventory Optimization Modules

  * Nest Background Image
  * Custom Remnants
  * Part Inventory
  * Plate Inventory
  * Nesting System Optimization

  System Interface Modules

  * Manufacturing System Interface
  * Combination Punch Module
  * Rotary Bevel Module
  * Rotary Axis Module

  3D CAD Interface Modules
  link MF

  Bạn cần đăng ký thành viên và đăng nhập mới xem được nội dung ẩn này. 2. 4 thành viên đã cám ơn danghat vì bài viết này, còn bạn?


 3. #2
 4. Chân ướt chân ráo
  Avatar của khongcochi243
  Gia nhập
  Jan 2010
  Bài gởi
  1
  Mã thành viên
  85979
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần
  cám ơn bạn nhiều!


 5. #3
 6. Bắt đầu lục lọi
  Avatar của tnt123
  Gia nhập
  Sep 2008
  Nơi ở
  HOANG MAI
  Bài gởi
  51
  Mã thành viên
  39789
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Cám ơn
  61
  Được cám ơn 1 lần trong 1 bài
  Bạn ơi hướng dẫn mình cách cài đặt đi mình tạo được ra file LEGEND dung lượng 115M. Sau đó làm thế nào!


 7. #4
 8. Chân ướt chân ráo
  Avatar của phieudu007
  Gia nhập
  Sep 2009
  Bài gởi
  27
  Mã thành viên
  67006
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 4 lần
  đã mất công chia sẻ thì giới thiệu và hướng dẫn đầy đủ đi bạn


 9. #5
 10. Con mọt kho
  Avatar của Cây Lá Gió
  Gia nhập
  Jan 2010
  Nơi ở
  Lang Thang Giữa Đường
  Bài gởi
  175
  Mã thành viên
  85247
  Downloads
  0
  Uploads
  3
  Cám ơn
  5
  Được cám ơn 184 lần
  Dịch Đoạn Tiếng Anh Trên Nhé
  Pronest 8.2.2 làm tổ phần mềm

  Hệ thống làm tổ ® ProNest MTC là phần mềm tiên tiến nhất của giải pháp phần mềm làm tổ và phản ánh cam kết của chúng tôi cho các hệ thống phần mềm không chỉ mạnh mẽ, nhưng dễ dàng để tìm hiểu và sử dụng. Giao diện trực quan của ProNest cho phép ngay cả những CAM thiếu kinh nghiệm nhất phần mềm dùng để tìm hiểu và điều hướng các ứng dụng dễ dàng. Mới người dùng thường cảm thấy thoải mái điều hành ProNest phần mềm làm tổ trong vòng một vài giờ - một phần của thời gian cần để tìm hiểu các giải pháp cạnh tranh. Amazingly đơn giản để sử dụng, làm tổ ProNest phần mềm có sức mạnh để dễ dàng quản lý những yêu cầu làm tổ và lập trình ứng dụng, bao gồm oxyfuel, huyết tương, waterjet hoặc laser. Trong ngắn hạn, phần mềm làm tổ ProNest là Power Made Simple!

  ProNest Nesting Phần mềm

  Năng suất và hiệu quả

  Cấp trên ProNest làm tổ của phần mềm công nghệ kết quả trong việc sử dụng vật liệu đặc biệt mà không bị mất tốc độ làm tổ hoặc sự linh hoạt. Nesting duy nhất của hệ thống tối ưu hóa tính năng cho phép bạn tự động đánh giá các chiến lược khác nhau làm tổ, kích cỡ tấm và mục tiêu hàng tồn kho để xác định giải pháp chi phí hiệu quả nhất, thấp.

  Kiến thức của chúng tôi dựa trên hệ thống ngay lập tức chuyển đổi hình học CAD của bạn vào tổ hiệu quả chương trình phần sẵn sàng phản ánh sở thích của bạn cho chì vào / ra phong cách và vị trí. Thêm khả năng tự động nhập khẩu một phần tài sản bao gồm cả vật liệu, độ dày và số lượng trực tiếp từ file CAD của bạn và bạn có lo lắng quá trình nhập khẩu Việt CAD. Đương nhiên, bạn sẽ có được đầy đủ các công cụ nâng cao để ứng dụng chỉnh sửa cụ thể như vòng góc và tab.

  Năng suất bao gồm các công cụ thường gặp-Line cắt, Chain cắt, cầu cắt, Skeleton Cut-Up và Collision Avoidance cung cấp cơ hội khác để giảm bớt thời gian và chi phí sản xuất.

  Báo cáo, và Costing
  Phân tích sản xuất

  Các tiêu chuẩn làm tổ ProNest phần mềm quản lý cửa hàng và các báo cáo, bổ sung bởi các nhà thiết kế tích hợp báo cáo tùy chỉnh, đảm bảo rằng bất kỳ thực tế báo cáo có thể được sản xuất một cách nhanh chóng và dễ dàng. Báo cáo bổ sung tính năng bao gồm các tổ hoặc một phần hình ảnh, mã vạch và bit-vẽ bản đồ hình ảnh có thể dễ dàng tích hợp vào bất kỳ báo cáo tùy chỉnh.

  Quy trình cấp trên kiểm soát

  Định nghĩa linh hoạt ProNest làm tổ của phần mềm của các kỹ thuật tiên tiến cắt và vật liệu và chất lượng dựa trên các thông số cắt cho phép tối ưu hóa tự động của tốc độ sản xuất và chất lượng một phần yêu cầu của laser plasma đòi hỏi, hôm nay và các ứng dụng waterjet.

  Dễ sử dụng

  Mặc dù có những tính năng mạnh mẽ, chúng tôi đã tập trung nỗ lực phát triển sản phẩm đáng kể vào việc tạo ra một giao diện người dùng đơn giản, trực quan cho phép bạn học cách sử dụng phần mềm ProNest làm tổ trong một phần tư thời gian cần để tìm hiểu phần mềm đối thủ cạnh tranh của chúng ta '. Lớn hơn có nghĩa là khả năng sử dụng tổ hợp phím ít hơn, màn hình ít hơn để di chuyển và năng suất hơn, cũng như giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhân sự huấn luyện đặc biệt. Bạn đang ở trong kiểm soát với các phần mềm làm tổ ProNest!

  Chức năng

  * Tự động hoá CAD (bao gồm cả DWG, DXF, IGES, DSTV) và nhập khẩu CNC
  * Chỉ định B.O.M. Properties (Số lượng, nguyên liệu, dày) từ CAD vẽ
  * Vật liệu-Based tự động Chì In / Out Style và Size Definition
  * Variable (Parametric) Hình dạng Phần Creation
  * Nâng cao "kéo thả" Nesting
  * Phần Interference phát hiện và "Bumping"
  * "Công cụ Mẹo", "Fly bởi Trợ giúp", và Right-Click Pop-Up Context Menus
  * Phần độc lập, mảng và Pierce Separation Control
  * Tương tác và tự động Cropping mảng
  * Cơ bản Multi-Torch Hỗ trợ
  * An toàn khu cho các ứng dụng nguyên liệu kẹp
  * Tự động và tương tác Quy trình Xác định trình tự
  * Auto-Shift Chì In / Out Địa điểm
  * Hiệu chỉnh Chì In / Out Vị trí / Style / Kích thước, Góc Loops, Tabs
  * Thực thể chỉnh chất lượng, Xóa Entities và Profiles, Đóng mở Hồ sơ
  * Hoạt hình cắt Sequence mô phỏng chuẩn và tùy chỉnh các cửa hàng báo cáo
  * Bảng tính-Based, trình tham số với chất lượng Hỗ trợ
  * Vật liệu-Based cắt kỹ thuật (Corner, Chì In / Out Ramp Up / Down vv)
  * User Configurable CNC Post-Processor
  * Cơ bản nối tiếp RS-232 DNC Download Capability

  Click vào đây để đọc các mô tả chi tiết các tính năng tiêu chuẩn ProNest làm tổ của hệ thống

  OPTIONAL FEATURES

  Tự động Nesting Modules

  * Hoa văn Array
  * Nâng cao chữ nhật Nesting
  * Nâng cao True Shape Nesting

  Năng suất Modules

  * Đường dây cắt thường gặp
  * Nâng cao thường cắt dây
  * Chuỗi cắt
  * Cầu cắt
  * Collision Avoidance
  * Variable Multi-Trưởng cắt
  * Làm việc khu
  * Skeleton Cut-Up
  * Phần Cut-Up
  * Thực thể Smoothing và giảm
  * Pipe - Parametric Phụ Module

  Chất liệu và tồn kho tối ưu hóa các module

  * Nest Hình ảnh nền
  * Custom Chứng tích
  * Phần Hàng tồn kho
  * Mảng tồn kho
  * Tối ưu hóa hệ thống Nesting

  Hệ thống giao diện module

  * Sản xuất hệ thống giao diện
  * Kết hợp Punch Module
  * Rotary Bevel Module
  * Rotary Axis Module
 11. #6
 12. Con mọt kho
  Avatar của danghat
  Gia nhập
  Oct 2008
  Bài gởi
  104
  Mã thành viên
  49131
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Cám ơn
  19
  Được cám ơn 70 lần
  Cây Lá Gió củ chuối thật. Dùng google dịch hả! Làm tổ là gì vậy?? Thật ra đây là phần mềm khai triển tôn ( 1 số chứ ko phải là thất cả, nếu hết thì dùng Logitrace). Sau đó đưa vào máy CNC cho cắt, phần mềm sẽ chạy và sắp Xếp tôn sao cho tiết kiệm nhất, đồng thời cho ta biết tốn bao nhiêu nhien liệu, khí oxy,............ Nói thật mình ko phải dân cơ khí, các bạn là dân cơ khí thi công thì hiểu rõ. Vì phần mềm hơi cũ nên nó chỉ hiểu định dạng Cad 2004, hay .dxf, các bạn dùng 2007 thì lưu về định dạng dxf thì nó mới hiểu.
  Nhược điểm nữa là mỗi lần chạy, mỗi lần crack. ( Vì thực ra các phần mềm này đều dùng khóa cứng, giống như dự toán 2007 của VN vậy)
  Cách set up như sau:
  Giải nén 2 file down về thành l-mpv801.zip>>>>l-mpv824.zip
  giải nén tiếp thành LEGEND.001 >>>>>>>>>>>>>LEGEND.024
  rename LEGEND.001 thành LEGEND.r01, tương tự với cac LEGEND.0xx khác, LEGEND.024 >>>>>LEGEND.r24 .Các bạn nhớ là khi đổi máy tính có hỏi thì chọn yes
  Sau đó ta được LEGEND.r (01 >>r24)
  Dùng winrar giải nén tiếp ta đc 2 file : MTC_ProNest_V8_Calculator.exe (crack) ProNest8_02_01.exe (set up)
  Set up nhớ chọn đơn vị là mm, ,,,,,,,, cái nào bạn thường dùng phổ biến
  khi set up xong, restart lại máy
  chạy chương trình ( hơi lâu 1 tý)
  khi chạy nó có code feld bạn nhớ ghi lại
  chạy MTC_ProNest_V8_Calculator.exe điền code bạn ghi, enter , crack sẽ cho code, điền ngược lại code, finish! Chúc thành công! (nếu cần tư vấn các phần mềm tương tự gọi mình Cafe, chỉ ở TPHCM, ko lấy tiền, chì tốn tiền cafe! hahahahaaaa!) 0938320988.


 13. 4 thành viên đã cám ơn danghat vì bài viết này, còn bạn?


 14. #7
 15. Chân ướt chân ráo
  Avatar của trinhcoi1985
  Gia nhập
  Jul 2011
  Bài gởi
  2
  Mã thành viên
  140632
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần
  ban oi minh vao link nhung khong load duoc ban co the gui vao mail khanhtrinh83@yahoo.com phan mem cho minh duoc khong
  cám ơn nhiều


 16. #8
 17. Con mọt kho
  Avatar của danghat
  Gia nhập
  Oct 2008
  Bài gởi
  104
  Mã thành viên
  49131
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Cám ơn
  19
  Được cám ơn 70 lần

  Bạn cần đăng ký thành viên và đăng nhập mới xem được nội dung ẩn này. 18. 2 thành viên đã cám ơn danghat vì bài viết này, còn bạn?


 19. #9
 20. Chân ướt chân ráo
  Avatar của xuanminh1206
  Gia nhập
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Mã thành viên
  134276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Cám ơn
  5
  Được cám ơn 0 lần
  anh danghat ơii! em tải về rồi giải nén ra rồi đổi tên nhưng bị báo lỗi cài không được mong anh chỉ giúp! trên đây là hình chụp em giải nén ra mà cài không được.http://www.mediafirehttp://www.mediafire.com/i/?vkxn0v72b8b3sqo.com/i/?vkxn0v72b8b3sqohinh1.bmp
  cám ơn anh!


 21. #10
 22. Chân ướt chân ráo
  Avatar của anquynh
  Gia nhập
  Aug 2011
  Bài gởi
  2
  Mã thành viên
  142278
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Cám ơn
  1
  Được cám ơn 0 lần
  me kiếp load về giải nén ra đòi file legend.r00 là cái quái gì vậy. mãi mà không làm được. bực như con chó mực


Trang 1/2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

Đang có 1 người xem trang này: (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

Các đề tài liên quan

 1. xin bộ cài phần mềm pronest
  By vutiendat1503 in forum Gởi yêu cầu phần mềm
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 14/10/2014, 02:36 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 12/04/2012, 04:30 PM
 3. Jennifer Phạm thăm hoàng cung Monaco với Lý Băng Băng
  By alpen142 in forum Văn hóa Nghệ thuật
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 23/03/2012, 11:50 AM
 4. Phạm Băng Băng kiếm tiền giỏi nhất năm 2011
  By alpen142 in forum Văn hóa Nghệ thuật
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 23/12/2011, 02:30 PM