Kernel for FAT Plus NTFS v4.03 (Phục hồi file bị ghost nhầm hoặc format)Khi bạn Ghost máy hoặc không may format bị nhầm ổ đĩa. Bạn đừng làm gì nữa, hãy mang cái ổ đấy đến 1 máy khác dùng phần mềm Kernel for FAT Plus NTFS, đảm bảo với bạn sẽ lấy lại được dữ liệu đến 99%.
Phần mềm nhỏ nhẹ, dễ sử dụng. File hướng dẫn có trong file kèm theo.

Link download: