Bao gồm tất cả 26 truyện của Ngọa Long Sinh, định dạng PDF hoặc PRC
Nguồn : 4vn


1. Chiến Yên Hùng Cái
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?ln4mtknnymy
2. Đàn Chỉ Thần Công
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?mguz2y1uto4
3. Mai Hoa Quái Kiệt
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?zlt2k5uke3e
4. Điệu Sáo Mê Hồn
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?ijnymrtlwzw
5.Ma Hoàn Lãnh Nhân
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?lbn23jwozzz
6. Ngũ Hành Sinh Khắc
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?ljtmzjvihz3
7. Ngưng Sương Kiếm
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?5251lwy1zmj
8. Quỷ Kiếm U Linh
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?eemg3bjzrz2
9. Thánh Tâm Ma Ảnh
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?eyhnqqzmrju
10. Thiên Hạc Phổ
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?t0zamuzykjj
11. Thiên Nhai Hiệp Lữ
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?cmmeq3cjizn
12. Thượng Ngươn Kiếm Pháp
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?ghmozyenmwm
13. Hàn Mai Kim Kiếm
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?j4emh5djjdg
14. Ma Đao Sát Tinh
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?ffjjmeiee2o
15. Tố Thủ Kiếp
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?elgczejmmrm
16. Vô Ảnh Thần Chiêu
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?mmdtiwnzm0n
17. Xác Chết Loạn Giang Hồ
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?nktowmwiym2
18. Yên Chi Bảo Đao
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?yqmenmmmnnl
19. Hải Nộ Triều Âm
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?gzgw1ryzqzq
20. Thất Tuyệt Ma Kiếm
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?mczmzjnwqtm
21. Âm Dương Tam Thư Sinh
Link download :
Code:
http://www.mediafire.com/?jcmzlmxmtzy
22. Tuý Tâm Kiếm
Link download :
Code:
http://www.megaupload.com/?d=JRBXV1IB (pdf)
Link download :
Code:
http://www.megaupload.com/?d=O3OEHO4U (prc 1-49)
Bộ này mình chỉ có prc từ 1-49 , còn pdf thì đầy đủ 1-72

23. Giáng Tuyết Huyền Sương
Link download :
Code:
http://www.megaupload.com/?d=KXP68I5P
24. Hậu Thiên Hạc Phổ (PDF)
Link download :
Code:
http://www.megaupload.com/?d=60PAX7YA
25. Hồng Thần Huyết Ấn (PDF)
Link download :
Code:
http://www.megaupload.com/?d=F2PUTWAZ
26. Cuồng Tà Tuyệt Đản (PDF)
Link download :
Code:
http://www.megaupload.com/?d=05ST1TH1