Game Warcraft III đã nổi tiếng từ lâu và trải qua nhiều phiên bản khác nhau, nhưng khi chơi đơn để vượt qua nhưng thử thách thì không phải là điều đơn giản, Khi ta xài mã thì một số bạn thì đã biết rành còn những bạn chưa biết hoặc mới chơi ( hoặc chơi chân chính thì sao.....) sau đây mình post lại các mã trong 2 phiên bản của trò này.

Warcraft III: Reign of Chaos

WarpTen – Mua lính và xây dựng nhanh
IocainePowder – Chết một cát nhanh chóng
WhosYourDaddy – Quân đội trở nên bất tử
KeyserSoze [amount] – Cho bạn số vàng mình muốn [amount] sẽ được thay vào số vàng
LeafitToMe [amount] – Cho bạn số gỗ [amount] sẽ được thay vào số gỗ
GreedIsGood [amount] – Cho bạn số vàng và gỗ [amount] sẽ được thay vào số vàng và gỗ
ThereIsNoSpoon – Mana vô tận
StrengthAndHonor – Không thể đánh bại
Motherland [race] level] – Lên level
SomebodySetUpUsThBomb – Thua trận
AllYourBaseAreBelongToUs – Thắng trận
WhoIsJohnGalt – Cho phép nghiên cứu
SharpAndShiny – Nghiên cứu lên level
IseeDeadPeople – Mở bản đồ
RiseAndShine – Làm thời gian thành lúc bình minh
LightsOut – Làm thời gian thành đêm khuya
whosyourdaddy-One – Đánh một cái là chết
greedisgood 10000 – 10000 vàng và gỗ
keysersoze 1000 – 1000 vàng
leafittome 100 – 100 gỗ
daylightsavings 18:00 – Thời gian của ngày là 18:00
Greedisgood 999999 – Tất cả reasource là 999999
Iseedeadpeople – Mở bản đồ
pointbreak – Food vô tận (Không cần thiết xây nông trại)
thedudeabides – Nhận được phép thuật
iocainepowder – Cơn ác mộng tức thì
Synergy – Xây gì cũng được.


Warcraft III: The Frozen Throne

WarpTen – Mua lính và xây dựng nhanh
IocainePowder – Chết một cát nhanh chóng
WhosYourDaddy – Quân đội trở nên bất tử
KeyserSoze [amount] – Cho bạn số vàng mình muốn [amount] sẽ được thay vào số vàng
LeafitToMe [amount] – Cho bạn số gỗ [amount] sẽ được thay vào số gỗ
GreedIsGood [amount] – Cho bạn số vàng và gỗ [amount] sẽ được thay vào số vàng và gỗ
ThereIsNoSpoon – Mana vô tận
StrengthAndHonor – Không thể đánh bại
Motherland [race] level] – Lên level
SomebodySetUpUsThBomb – Thua trận
AllYourBaseAreBelongToUs – Thắng trận
WhoIsJohnGalt – Cho phép nghiên cứu
SharpAndShiny – Nghiên cứ lên level
IseeDeadPeople – Mở bản đồ
RiseAndShine – Làm thời gian thành lúc bình minh
LightsOut – Làm thời gian thành đêm khuya
whosyourdaddy-One – Đánh một cái là chết
greedisgood 10000 – 10000 vàng và gỗ
keysersoze 1000 – 1000 vàng
leafittome 100 – 100 gỗ
Greedisgood 999999 – Tất cả reasource là 999999
Synergy – Xây gì cũng được