PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn  1. Về vấn đề đặt Title cho TOPIC
  2. Hướng dẫn tìm kiếm thành viên
  3. Hướng dẫn giải nén file download từ pnasoft.com
  4. Trang download dùng Rapidleech Premium của 1kho.com
  5. Lời nhắn đến các thành viên (nhất là đối với thành viên mới tham gia)!
  6. Hướng dẫn Download tại Nhà kho
  7. Hướng dẫn tìm kiếm bài viết trong 1kho một cách hiệu quả
  8. Hướng dẫn theo dõi bài viết dễ dàng
  9. Hướng dẫn post video từ YouTube lên 1kho bằng hình ảnh
  10. Pass giải nén & Hướng dẫn download + Nghe nhạc tại kho nhạc