Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi:
Tìm kiếm bằng Google để có kết quả chính xác hơn
No More Results
About kingbluelove

Basic Information

Tuổi
23
About kingbluelove
Giới tính:
Nam
Di động:
01688668813

Chữ ký


Mày đừng tự hào vì sao mày nghèo mà học giỏi ,
Mày hãy tự xấu hổ rằng tại sao mày học giỏi mà
VẪN NGHÈO đi

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
5
Số bài trung bình 1 ngày
0.00
Số lần đã cám ơn người khác
Số lần đã cám ơn người khác
2
Downloads
Downloads
21
Uploads
0
Thông tin khác
Lần cuối
16/02/2011 02:36 PM
Gia nhập
14/08/2010