cai dat gprs , cai dat 3g
- Cách cài đặt: Chọn Menu > Ctrl. Panel (Công cụ) > Setting (Cài đặt)> Phone (Điện thoại)> Network (Chọn mạng) > chọn chế độ Dual mode (Chế độ song song 3G/2G) hoặc UMTS (chỉ 3G)
- Danh mục điện thoại di động có hỗ trợ 3G: 5320, 5630, 5700, 5730, 5800, 6110, 6120, 6121, 6124 , 6210, 6220, 6290, 6630, 6650, 6680, 6700, 6710, 6720, 6730 , 6760, E51, E52, E55, E60, E61, E61i , E63, E65, E66, E70, E71, E72, E75, E90, N73, N76, N77, N78, N79, N80, N81, N82, N85, N86, N90, N91, N92, N93, N93i , N95 , N96, N97, X6, …