Mình có một file excel báo cáo của kế toán, trong đó có khá nhiều sheet và các định dạng. lúc làm thì bình thường vẫn lưu ok.
Qua ngày hôm sau mở lại file đó lên thì nó báo too many different cell formats, mình có tham khảo trên mạng thì được biết lý do bị như vậy là do định dạng quá nhiều trong excel chỉ cho phép tối đa 4000 cell có đồng định dạng và giải pháp cho vấn đề này là mở file đó lên bỏ hết định dạng trong đó đi tiếp theo lưu lại và thoát sau đó mở file lên lại là được.
Nhưng khi mình mở file bị lỗi đó lên thì tất cả các định dạng trong đó đã mất hết rồi và cả công thức nữa. Nên cách giải quyết như trên là vô tác dụng, mọi người có ai đã từng gặp lỗi này và có cách khắc phục thì share cho mình với. Đang làm báo cáo nên cần rất gấp

Thank