MỤC LỤC
I/ Cách đăng nhập
II/ Cách thay đổi mật khẩu
III/ Các thao tác cơ bản
1/ Giới thiệu giao diện
2/ Gửi mail
3/ Xóa mail
4/ Cách tạo chữ ký cho thư điện tử đơn giản (bạn có thể kèm thêm hình)
5/ Theme ( là giao diện của trang)
♦ Cách thay đổi theme
Theme Globe
Theme RedLine
Theme Simple
Theme Standard

IV/ Xem trực tiếp video

I/ Cách đăng nhập:

Truy cập vào đường dẫn sau: http://mail.tenmiencuaban:3000/

Ví dụ: tên miền công ty bạn là abc.com.vn thì bạn nhập: http://mail.abc.com.vn:3000

II/ Cách thay đổi mật khẩu:


III/ Các thao tác cơ bản:
1/ Giới thiệu giao diện:

2/ Gửi mail:


Nếu bạn chọn thêm file đính kèm sẽ xuất hiện hộp thoại sau:


3/ Xóa mail:

4/ Cách tạo chữ ký cho thư điện tử đơn giản (bạn có thể kèm thêm hình nếu muốn):
5/ Theme:

Cách thay đổi theme:


Theme Globe:

Theme RedLine:


Theme Simple:

Theme Standard:

Xem video

Video hướng dẫn dùng WorldClient


Click vào đây để download hướng dẫn.Chúc bạn thành công.

Theo BIT
===================================
Trang chủ: www.binhduong.com.vn
Câu Slogan: Cảm nhận một Bình Dương đích thực
===================================