Bác nào có mẫu giấy mừng thọ cho t xin vài mẫu với. File *.cdr thì càng tốt.
Thanks.
Mail : anhdungdoan@gmail.com