mình vừa mua được một key của office 2007 pro
cài vào nó check sau khi cài xong rồi
nhưng bây giờ mình muốn kiểm tra lại thì làm cách nào để kiểm tra????