Mấy hôm nay, ÚB mình đổ bệnh, 2 cái Kington 2 G bị 0 byte. Mình copy HP USB Disk Storage Format Tool, cài đặt xong để tiến hành format.Mình làm theo hướng dẫn. Chọn creat aDos startis, Nhưng trong Using Dos system files loacated at chọn như thế nào cho đúng ? Mình không biết, các bạn giúp mình với, mình còn gà lắm. Mình chọn đại ô c, ổ d...nhưng nó hổng chịu...