mình muốn làm 1 trò chơi tren powerpoint như sau: có 9 mảnh ghép nhỏ che trên 1 hình ảnh lớn. Mỗi khi click vào một miếng ghép thì sẽ chuyển đến 1 slide có câu hỏi, trả lời đúng, miếng ghép lật mở, trả lời sai, miếng ghép ko đc lật mở.Anh chị em trong 1kho ai biết dẫn dùm tui với,đang cần gấp.Thanks!