Ứng dụng windows phone 8 Wikipedia
Ứng dụng windows phone 8 Wikipedia: Mang đại từ điển bách khoa toàn thư đến điện thoại của bạn
Thật nhanh chóng và dễ dàng truy cập các bài viết, có được các tính năng sáng tạo:
- Xem các bài viết xung quanh vị trí của bạn
- Tìm kiếm trong 100 ngôn ngữ
- Chế độ xem offline để xem các bài viết mà không cần kết nối internet
- Hiển thị tóm tắt của bài viết
- Tìm các bài viết yêu thích của bạn
- Xem các phiên bản trước của bài viết
- Thật dễ dàng để chia sẻ một bài viết qua Facebook, Twitter, Email và QRCode.
- Hỗ trợ Pocket (trước đây là Read It Later) và Instapaper
*** Tính năng mới cho ứng dụng windows phone 8 Wikipedia ***
- Tiêu đề động
- Tùy chỉnh màu sắc
- Tìm kiếm nâng cao
- Thay đổi cỡ chữ
- Khóa màn hình xoay
- Giữ vị trí của một bài viết sau khi mở lại ứng dụng.